UVJETI KUPNJE I KORIŠTENJA

Tvrtka Rad Centar Zagreb d.o.o. vlasnik je prodajnog web mjesta GUME.HR

Uvjeti kupnje sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke Rad Centar Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj ili web-shop) i Kupca.

OSNOVNI PODATCI:

U smislu ovih uvjeta kupnje, Kupcem se smatra svaka punoljetna fizička osoba i/ili svaka poslovno sposobna pravna osoba koja naručuje ili plaća proizvod putem web prodajnog mjesta gume.hr tj. web-shopa GUME.HR u vlasništvu tvrtke Rad Centar Zagreb d.o.o. , OIB: 25193868529  (u daljnjem tekstu: Prodavatelj ili web-shop).

 • Kupac je svaka fizička i/ili pravna osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje putem web-shopa.
 • Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a može biti različita od osobe kupca.

Prilikom narudžbe Kupac prihvaća ove Uvjete prodaje, te snosi odgovornost da su svi podatci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban i da ne postoje nikakve zapreke naručivanju i kupnji proizvoda od Prodavatelja putem web-shopa.

CIJENE:

 • Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu. Troškove dostave snosi Kupac.
 • Prodavatelj zadržava pravo promijene cijena u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
 • Primljene narudžbe zadržavaju cijenu koja je bila važeća u trenutku narudžbe.
 • Sve istaknute cijene uz proizvode su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om. 

NARUČIVANJE:

 • Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Kupac može poslati upit i naručiti proizvod  
 • Odabrani proizvod se klikom na gumb Dodaj sprema u potrošačku košaricu.
 • Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
 • Klikom na gumb “Naruči“ kupac potvrđuje da razumije i preuzima obavezu plaćanja naručenih proizvoda.
 • U trenutku kada je narudžba zaprimljena Prodavatelj će automatski elektronskim putem poslati Kupcu 
 • Kupac tada vrši uplatu.
 • Proizvode šaljemo kada je vidljiva uplata na našem žiro-računu.
 • Prodavatelj se obvezuje rezervirati naručene proizvode 4 dana.
 • Ukoliko nakon 4 dana Kupac nije izvršio uplatu smatra se da je narudžba otkazana.

Pored svakog proizvoda postoji informacija da li je proizvod raspoloživ.

Ukoliko Prodavatelj zbog specifičnosti asortimana nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirati će Kupca e-mailom ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda, otkazivanja naručenog proizvoda ili dogovorom da se traženi proizvod posebno ponovo napravi za Kupca.

Ukoliko želite neki proizvod koji nije raspoloživ slobodno pošaljite upit na e-mail:

info@gume.hr

PLAĆANJE:

Proizvode na web shopu GUME.hr  možete platiti na slijedeći način:

 • općom uplatnicom ili internet bankarstvom

Opširnije pod UVJETI PLAĆANJA

DOSTAVA:

Kupljene proizvode iz našeg web-shopa šaljemo dostavnom službom unutar 24 sata (za robu na skladištu) od primitka uplate na naš žiro-račun. U slučaju da nismo u mogućnosti poslati proizvode u navedenom roku biti ćete pravodobno obaviješteni na vašu e-mail adresu koju ste naveli prilikom naručivanja.

 • Kupljene proizvode šaljemo diljem Hrvatske.
 • Prilikom procesa naručivanja imate opciju vidjeti iznos poštarine.
 • Iznos poštarine bit će nakon naručivanja dodan konačnom iznosu koji trebate uplatiti.
 • To je konačan iznos vaše kupnje.
 • Molimo da taj prikazani iznos uplatite na naš žiro račun.

Opširnije pod UVJETI DOSTAVE

POVRAT / REKLAMACIJA:

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:

 • isporuka proizvoda koji nisu naručeni od strane Kupca
 • isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Kod primitka proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu.
Kupac se obvezuje provjeriti ispravnost narudžbe/računa prilikom dostave.
Povrat proizvoda moguć je 48 sati nakon primitka istih.
Proizvodi moraju biti u originalnom stanju, nekorišteni.

Troškove povrata snosi Prodavatelj. U slučaju nemogućnosti isporuke ispravnog proizvoda, Prodavatelj vraća puni iznos uplate Kupcu na račun koji se Kupac obvezuje dati Prodavatelju.

Kako bi što prije i na obostrano zadovoljstvo riješili reklamaciju, molimo vas da reklamirani proizvod fotografirate, te isti uz pisanu reklamaciju pošaljete na slijedeći e-mail:
 

reklamacije@gume.hr

PRITUŽBE POTROŠAČA

Potrošači mogu podnijeti svoje pritužbe na e-mail: reklamacije@gume.hr ili pismeno na adresu: Poštanska ulica 11, 10410 Velika Gorica.

Sukladno članku 10. stavak.5. Zakona o zaštiti potrošača Prodavatelj je potrošaču dužan odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana. Evidencija o prigovoru potrošača se čuva godinu dana od primitka pisanog prigovora.

TRAJANJE I UVJETI RASKIDA UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je prvo poslati popunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora te neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

Kupac se prilikom zaključivanja narudžbe obvezuje da će preuzeti paket, a ukoliko to neće napraviti (te će paket biti vraćen), prihvaća da će naknadno podmiriti troškove dostave u iznosu od 20 kuna. Ovo ne vrijedi u slučaju da je dostavljač kriv za neuspjelu dostavu.

U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA POTROŠAČ SNOSI IZRAVNE TROŠKOVE POVRATA ROBE.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku.

Dio Zakona o zaštiti potrošača vezan uz sklapanje ugovora na daljinu izvan poslovnih prostorija vezan je uz članak: 57.-79.

Također, kupac može informacije o svojim pravima i odgovornostima pronaći putem Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN, 72/14).

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od primitka proizvoda, slanjem popunjenog obrasca o jednostranom raskidu ugovora kojeg svaki kupac dobiva prilikom kreiranja narudžbe na svoj mail ili, ako nema mail, u pisanom obliku uz paket koji dobi na kućnu adresu.

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke (ukoliko su na računu , bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

TROŠKOVI POVRATA ROBE

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak. (ZOO, Članak 400.)

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Ova se odredba ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
Ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. (ZOO, Članak 402.)

REKLAMACIJE I SKRIVENI NEDOSTACI

Potrošači mogu reklamirati kupljene proizvode trgovcu na adresu sjedišta trgovačkog društva. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, članka: 400.- 430.). Postojanje skrivenih nedostataka na proizvodu se može utvrđivati putem sudskog vještaka. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati proizvod 2 godine od kupnje.

GARANCIJA NA PROIZVODE

 • 3 GODINE GARANCIJA NA FELGE
 • 1 GODINU DANA NA GUME

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Prodavatelj i potrošač će prvotno sve sporove pokušati riješiti međusobno i sporazumno.

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i kojim se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika Prodavatelja, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje Hrvatska gospodarska komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore.

PODATCI  O PROIZVODIMA:

Pokraj svakog proizvoda nalazi se opis –  fotografija i informacije (dimenzije, proizvođač, model, šifra i raspoloživost). Vizualni identitet proizvoda na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti s obzirom na postavke monitora na računalu Kupca,

AUTORSKO PRAVO:

Rad Centar Zagreb d.o.o. vlasnik je autorskog prava cjelokupnog sadržaja prodajnog web mjesta 

Zabranjena je distribucija, reproduciranje, umnožavanje, prenošenje te svaka druga vrsta uporabe cjelovitog sadržaja i/ili dijela sadržaja na ovim stranicama (fotografije, informacije, podatci, dokumenti) u komercijalne svrhe bez pismenog dopuštenja Rad Centar Zagreb d.o.o..OSTALO:

Pristup na prodajno web mjesto gume.hr tj. web-shop GUME.HR je na web adresi http://gume,hr

IZJAVA O KOLAČIĆIMA (COOKIE POLICY)

Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, te kako bi stranica ispravno radila, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija (cookies – kolačići). Korištenjem stranice www.nakit.hr pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići omogućuju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Oni obično spremaju neke Vaše postavke (session token) i postavke za web stranicu, kao što su informacije o tome koje su otvorene kućice na naslovnoj stranici. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.
Isto tako nama omogućuju da mjerimo posjećenost i izvore prometa na našim web stranicama, te sukladno tome možemo poboljšati performanse.
Sve informacije koje kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su, a omogućuju nam praćenje učinkovitosti stranice i ne dijele se s bilo kojim drugim subjektima.
Sve ove informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

ONEMOGUĆAVANJE KOLAČIĆA

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

PRIHVAĆANJE UVJETA:

Rad Centar Zagreb d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila.

Korištenjem usluga prodajnog web mjesta gume.hr tj. web-shopa GUME.HR prihvaćate navedene uvjete prodaje i korištenja.

Rad Centar Zagreb d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem web-shopa.